Logopeda

Logopeda

DLA DZIECI:

 • profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci: prawidłowe oddychanie, żucie i połykanie,
 • poradnictwo w zakresie usprawniania mięśni twarzy oraz jamy ustnej dziecka, porady związane z prawidłowym sposobem karmienie dziecka,
 • aktywności stymulujące rozwój mowy.
 • logopedyczne wsparcie leczenia laryngologicznego, ortodontycznego, foniatrycznego, np.: w przypadku wad zgryzu, przerostu migdałków, nieprawidłowej pozycji spoczynkowej żuchwy, języka, warg.
 • logopedyczne wsparcie leczenia neurologicznego- m.in. afazja
 • trening oddechowy,
 • usprawnianie w zakresie motoryki warg i języka
 • trening prawidłowego żucia i połykania
 • ćwiczenia prawidłowej artykulacji
 • ćwiczenia słownikowe i gramatyczne

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

KONSULTACJE DLA RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZABURZENIAMI MOWY

 • wsparcie dla rodzin pacjentów neurologicznych, np.: osób po przebytym urazie czaszkowo- mózgowym, po udarze mózgu, osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.
 • poradnictwo w zakresie komunikacji z chorym
 • instruktaż dotyczący sposobu usprawniania chorego, odzyskiwania funkcji utraconych w wyniku choroby ( oddychanie, żucie, połykanie, mowa, czytanie, pisanie)

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • dla pacjentów laryngologicznych, dentystycznych, ortodontycznych, fizjoterapeutycznych
 • dla młodzieży i dorosłych po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych w obrębie głowy i szyi
 • dla osób borykających się z bruksizmem, chrapaniem, obturacyjnym bezdechem sennym
 • dla osób, u których trudności z oddychaniem i mówieniem pojawiły się po infekcjach górnych dróg oddechowych, po intubacji

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 • wada wymowy, nieprawidłowe tempo mówienia
 • nieprawidłowe oddychanie, żucie i połykanie u osoby leczonej ortodontycznie,
 • osoby po zabiegach chirurgii plastycznej
 • zaburzenia głosu – pacjenci foniatryczni, endokrynologiczni
 • przygotowanie do egzaminów do szkół artystycznych, do wystąpień publicznych oraz multimedialnych 

Przyjmuje:

 • Beata Stogowska
  specjalista w zakresie neurologopedii oraz emisji i higieny głosu
  Tel: +48 603 936 434

Kontakt z nami

 • Wizytówka kontaktowa Biogenes

  Zapisz kontakt skanując kod
  lub klikając na niego.