Profilaktyka

 • Profilaktyka chorób
  układu krążenia

 • Profilaktyka gruźlicy

 • Szczepiena

Profilaktyka chorób układu krążenia

Adresaci – Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 lat. w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z tych świadczeń.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

Wykonujący – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CHUK PLAKAT

Co obejmuje świadczenie?

 • wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, triglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną
 • w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Najistotniejsze czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg)
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu
 • całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu)
 • palenie tytoniu
 • niska aktywność ruchowa
 • nadwaga i otyłość
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenia fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • nieracjonalne odżywianie
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Profilaktyka gruźlicy

Adresaci – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

Wykonujący – pielęgniarka POZ

Co obejmuje świadczenie?

 • wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną
 • w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.

Szczepienia

Program szczepień ochronnych na rok 2023

Konsultacje w sprawie szczepień:

 • lek. med. Barbara Babiszewska
  lekarz pediatra, lekarz medycyny rodzinnej
  W środy, w godzinach 1400 – 1500

Kontakt z nami

 • Wizytówka kontaktowa Biogenes

  Zapisz kontakt skanując kod
  lub klikając na niego.