Pytania i odpowiedzi

Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.


Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.


Jak długo ważne jest skierowanie na badania laboratoryjne?

Chociaż skierowanie na badanie krwi oraz inne badania laboratoryjne nie ma terminu ważności, większość laboratoriów honoruje skierowania wystawione w ciągu ostatnich 30-90 dni. Jeśli przegapisz ten termin laboratorium prawdopodobnie odeśle cię do lekarza, aby ten przedłużył je wpisując odpowiednią adnotację.


Jak długo ważne jest e-skierowanie do specjalisty?

E-skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, czyli dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego. W praktyce więc jest ważne do czasu realizacji świadczenia.


Jak długo ważna jest e-recepta?

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.


Jakie dokumenty należy okazać przy wizycie?

Przy wizycie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Kontakt z nami

  • Wizytówka kontaktowa Biogenes

    Zapisz kontakt skanując kod
    lub klikając na niego.