Pomoc medyczna poza godzinami pracy

Pomoc ambulatoryjna POZ

 • gdy pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • pacjent ma uzasadnione obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan
 • w sytuacjach, w których normalnie pacjent by się zgłosił do lekarza POZ

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • telefonicznie
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

Placówki we Wrocławiu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Wrocław
  ul. Fieldorfa 5
  tel. 71 306 42 22
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. Kamieńskiego 73a
  tel. 71 32 70 536
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław
  ul. Koszarowa 5
  tel. 71 395 76 07
 • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza Wrocław
  ul. Warszawska 2
  tel. 71 37 74 116
  tel. 71 37 74 117
  tel. 71 37 74 118
  tel. 71 37 74 119

Szpitalny oddział ratunkowy

W wypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu:

Kontakt z nami

 • Wizytówka kontaktowa Biogenes

  Zapisz kontakt skanując kod
  lub klikając na niego.