Teleporady

Drodzy pacjenci
NZOZ Biogenes sp. z o.o. udziela teleporad.
Umawianie teleporad drogą telefoniczną odbywa się pod numerami telefonu:

W godzinach pracy placówki POZ tj. 8:00 – 18:00

Po dokonaniu rejestracji, lekarz POZ skontaktuje się z Państwem w celu udzielenia teleporady.
Podczas teleporady lekarz może wystawić:

 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • e-zlecenie na wyroby medyczne
 • zlecenie badań dodatkowych, laboratoryjnych lub obrazowych
 • inne dokumenty w formie papierowej do odbioru w rejestracji przychodni

Wskazania do osobistej wizyty w gabinecie lekarza POZ:

 • gdy zachodzi konieczność badania przedmiotowego lub przeprowadzenia innych procedur niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady
 • pacjent nie wykonał zleconych badań kontrolnych, bądź też odmawia przesłania aktualnych wyników badań
 • gdy pacjent podaje jedynie ogólne informacje o objawach lub odmawia podania dodatkowych informacji
 • gdy lekarz zaobserwuje objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, czy dłuższym czasie trwania
 • gdy lekarz stwierdza, że nie nastąpił oczekiwany efekt terapeutyczny (poprawa stanu zdrowia pacjenta) po kilku kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny

Trzeba także wskazać, że w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 12 sierpnia 2020 r. wskazano dodatkowo jeszcze inne sytuacje, kiedy świadczenie zdrowotne może być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w szczególności:

 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
 • w przypadku udzielania świadczenia dzieciom do 6. roku życia (poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego)
 • związanych z wydaniem zaświadczenia
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru

Informujemy, że w przypadku teleporad konieczne będzie zweryfikowanie Państwa tożsamości. Jest to niezbędne dla zapewnienia, że dane osobowe lub informacje Państwa dotyczące nie trafią w niepowołane ręce.

Kontakt z nami

 • Wizytówka kontaktowa Biogenes

  Zapisz kontakt skanując kod
  lub klikając na niego.