Czekaj...

TELEPORADY

18 maja 2022

DRODZY PACJENCI

NZOZ BIOGENES  SP Z O.O. UDZIELA TELEPORAD 

Umawianie teleporad drogą telefoniczną odbywa się pod numerem telefonu: 71-363-30-16, 71-363-20-94, 71-363-20-95

W godzinach pracy placówki POZ tj. 8:00 – 18:00

Po dokonaniu rejestracji, lekarz POZ skontaktuje się z Państwem w celu udzielenia TELEPORADY.

Podczas teleporady lekarz może wystawić:

E-receptę

E- skierowanie

E-zlecenie na wyroby medyczne

Zlecenie badań dodatkowych, laboratoryjnych lub obrazowych

Inne dokumenty w formie papierowej do odbioru w rejestracji przychodni.

WSKAZANIA DO OSOBISTEJ WIZYTY W GABINECIE LEKARZA POZ

  • gdy zachodzi konieczność badania przedmiotowego lub przeprowadzenia innych procedur niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
  • pacjent nie wykonał zleconych badań kontrolnych, bądź też odmawia przesłania aktualnych wyników badań,
  • gdy pacjent podaje jedynie ogólne informacje o objawach lub odmawia podania dodatkowych informacji,
  • gdy lekarz zaobserwuje objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, czy dłuższym czasie trwania
  • gdy lekarz stwierdza, że nie nastąpił oczekiwany efekt terapeutyczny (poprawa stanu zdrowia pacjenta) po kilku kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny.

Trzeba także wskazać, że w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 12 sierpnia 2020 r. wskazano dodatkowo jeszcze inne sytuacje, kiedy świadczenie zdrowotne może być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w szczególności:

  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • w przypadku udzielania świadczenia dzieciom do 6. roku życia (poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego),
  • związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru.

Informujemy, że w przypadku teleporad konieczne będzie zweryfikowanie  Państwa tożsamości. Jest to niezbędne dla zapewnienia, że dane osobowe lub informacje Państwa dotyczące nie trafią w niepowołane ręce.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone