Czekaj...

SZCZEPIENIA DZIECI W WIEKU 5-11 LAT/ kwestionariusz/

13 grudnia 2021

ZAPISZ DZIECKO NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID -19 W NASZEJ PLACÓWCE MEDYCZNEJ.

Od 14 grudnia 2021 rozpoczną się szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Dziecko na szczepienia można zarejestrować przez:

  1. Bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989,
  2. Kontaktując się z naszym punktem szczepień,
  3. Poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Prosimy o wypełnienie przed kwalifikacją lekarską

Kliknij (Kwestionariusz dzieci)

Podczas szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat będzie konieczna obecność rodzica lub opiekuna prawnego – To oni muszą wyrazić zgodę na szczepienie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone