Czekaj...Lekarz

OFERUJEMY:


  • konsultacje specjalistyczne u lekarza okulisty
  • perymetrię (badanie pola widzenia)
  • autorefraktometrię (określenie wad wzroku w tym astygmatyzmu)
  • tonometrię (badanie ciśnienia wewnątrzrogówkowego)
  • gonioskopię (ocena kąta przesączania)
  • badanie dna oka

GABINET: 24

GODZINY PRZYJĘĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone