Czekaj...Lekarz

LOGOPEDA

OFERUJEMY:


  • profilaktykę zaburzeń mowy u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka
  • diagnozę i terapię logopedyczną osób z zaburzeniami mowy w każdym wieku
  • doskonalenie emisji głosu oraz dykcji osób zainteresowanych własnym wszechstronnym rozwojem osobistym – zajęcia indywidualne, szkolenia dla firm

PRZYJMUJE  • Beata Stogowska
    specjalista w zakresie neurologopedii oraz emisji i higieny głosu


GABINET: 29
TELEFON: 603 936 434

PŁATNOŚĆ: PRZED WIZYTĄ W REJESTRACJI
E-MAIL: beata.stogowska@gmail.com

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone