Czekaj...Pacjent

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitację?
  • Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?
  • Jak długo ważne jest skierowanie na badania laboratoryjne?
  • Jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty?
  • Jak długo ważna jest recepta?
  • Jakie dokumenty należy okazać przy wizycie?
Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na rehabilitację jest ważne 30 dni.

Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala jest ważne 30 dni.

Jak długo ważne jest skierowanie na badania laboratoryjne?

Skierowanie na badania laboratoryjne jest ważne 30 dni.

Jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty?

Do czasu realizacji wizyty. Należy donieść skierowanie do danej placówki w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania się.

Jak długo ważna jest recepta?

Recepta jest ważna 30dni, za wyjątkiem antybiotyków, na które recepta ważna jest 7 dni.

Jakie dokumenty należy okazać przy wizycie?
Przy wizycie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone