Czekaj...Pacjent

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitację?
  • Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?
  • Jak długo ważne jest skierowanie na badania laboratoryjne
  • Jak długo ważne jest e-skierowanie do specjalisty?
  • Jak długo ważna jest e-recepta?
  • Jakie dokumenty należy okazać przy wizycie?
Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Jak długo ważne jest skierowanie na badania laboratoryjne

Chociaż skierowanie na badanie krwi oraz inne badania laboratoryjne nie ma terminu ważności, większość laboratoriów honoruje skierowania wystawione w ciągu ostatnich 30-90 dni. Jeśli przegapisz ten termin laboratorium prawdopodobnie odeśle cię do lekarza, aby ten przedłużył je wpisując odpowiednią adnotację.

Jak długo ważne jest e-skierowanie do specjalisty?

E-skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, czyli dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego. W praktyce więc jest ważne do czasu realizacji świadczenia.

Jak długo ważna jest e-recepta?

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć

Jakie dokumenty należy okazać przy wizycie?
Przy wizycie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone