Czekaj...

DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

13 maja 2022

 

       

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOGENES Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 448 314,48 PLN  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie działań adaptacyjnych strefy dojazdowej do budynku, oraz samego budynku jak i wdrażanie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w NZOZ BIOGENES Sp. z o.o. we Wrocławiu, przyczyniających się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych przede wszystkim dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu projektu Dostępność Plus dla zdrowia tj. wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia związanych z dostosowaniem placówki medycznej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę dostępności NZOZ BIOGENES Sp. z o.o. w obszarze zarówno architektonicznym , cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dostępność placówki zostanie zwiększona m.in. przez :

  • Wyposażenie placówki w elementy instalacji i umeblowanie spełniające wymagania bezpieczeństwa,oraz komfortu użytkowania przez pacjentów.
  • Dostosowanie strefy dojazdowej do budynku.
  • Wyposażenie gabinetów lekarskich w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności.
  • Zapewnienie pacjentom ze szczególnymi potrzebami świadczeń w modelu telemedycznym.
  • Przeszkolenie personelu placówki POZ w formie warsztatowej z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone