Czekaj...Lekarz

DIABETOLOG

OFERUJEMY:


 • diagnostykę i leczenie wszystkich rodzajów cukrzycy
 • naukę obsługi glukometru, podawania insuliny penem
 • specjalistyczne szkolenia dietetyczne

UWAGA

Na pierwszą wizytę w poradni diabetologicznej należy zgłosić się z następującymi wynikami:

 • pomiary poziomu cukru na czczo oraz 2 godziny po posiłku przez co najmniej 2 tygodnie- w formie zapisywanej w książeczce lub zeszycie
 • spis przyjmowanych wszystkich leków: nazwa, dawka, krotność przyjmowania
 • posiadana dokumentacja medyczna ( karty informacyjne ze szpitala, konsultacje, wyniki badań)
 • pomiary wartości ciśnienia tętniczego i tętna – 2x dziennie lub  minimalnie 1 x dziennie
 • badania laboratoryjne: glukoza, HbA1c, lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), kreatynina z eGFR, jonogram (sód , potas), CRP, ALAT, ASPAT, GGTP, Fosfataza alkaliczna, kwas moczowy, morfologia, mocz badanie ogólne, TSH

Kolejne zalecenia diagnostyczne ustala lekarz diabetolog.


PRZYJMUJĄ • lek. med. Andrzej Błaszczyk
  specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
GABINET: 22
TELEFON: 71 363 30 16

PŁATNOŚĆ: PRZED WIZYTĄ W REJESTRACJI

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone