Czekaj...


18 maja 2022 Przychodnia

DRODZY PACJENCI

NZOZ BIOGENES  SP Z O.O. UDZIELA TELEPORAD 

Umawianie teleporad drogą telefoniczną odbywa się pod numerem telefonu: 71-363-30-16, 71-363-20-94, 71-363-20-95

W godzinach pracy placówki POZ tj. 8:00 – 18:00

Po dokonaniu rejestracji, lekarz POZ skontaktuje się z Państwem w celu udzielenia TELEPORADY.

Podczas teleporady lekarz może wystawić:

E-receptę

E- skierowanie

E-zlecenie na wyroby medyczne

Zlecenie badań dodatkowych, laboratoryjnych lub obrazowych

Inne dokumenty w formie papierowej do odbioru w rejestracji przychodni.

WSKAZANIA DO OSOBISTEJ WIZYTY W GABINECIE LEKARZA POZ

 • gdy zachodzi konieczność badania przedmiotowego lub przeprowadzenia innych procedur niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
 • pacjent nie wykonał zleconych badań kontrolnych, bądź też odmawia przesłania aktualnych wyników badań,
 • gdy pacjent podaje jedynie ogólne informacje o objawach lub odmawia podania dodatkowych informacji,
 • gdy lekarz zaobserwuje objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, czy dłuższym czasie trwania
 • gdy lekarz stwierdza, że nie nastąpił oczekiwany efekt terapeutyczny (poprawa stanu zdrowia pacjenta) po kilku kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny.

Trzeba także wskazać, że w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 12 sierpnia 2020 r. wskazano dodatkowo jeszcze inne sytuacje, kiedy świadczenie zdrowotne może być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w szczególności:

 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • w przypadku udzielania świadczenia dzieciom do 6. roku życia (poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego),
 • związanych z wydaniem zaświadczenia,
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru.

Informujemy, że w przypadku teleporad konieczne będzie zweryfikowanie  Państwa tożsamości. Jest to niezbędne dla zapewnienia, że dane osobowe lub informacje Państwa dotyczące nie trafią w niepowołane ręce.13 maja 2022 Przychodnia

 

       

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOGENES Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 448 314,48 PLN  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie działań adaptacyjnych strefy dojazdowej do budynku, oraz samego budynku jak i wdrażanie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w NZOZ BIOGENES Sp. z o.o. we Wrocławiu, przyczyniających się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych przede wszystkim dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu projektu Dostępność Plus dla zdrowia tj. wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia związanych z dostosowaniem placówki medycznej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę dostępności NZOZ BIOGENES Sp. z o.o. w obszarze zarówno architektonicznym , cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dostępność placówki zostanie zwiększona m.in. przez :

 • Wyposażenie placówki w elementy instalacji i umeblowanie spełniające wymagania bezpieczeństwa,oraz komfortu użytkowania przez pacjentów.
 • Dostosowanie strefy dojazdowej do budynku.
 • Wyposażenie gabinetów lekarskich w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności.
 • Zapewnienie pacjentom ze szczególnymi potrzebami świadczeń w modelu telemedycznym.
 • Przeszkolenie personelu placówki POZ w formie warsztatowej z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.12 maja 2022 Przychodnia

Szanowne Panie,

serdecznie zapraszamy wszystkie ciężarne od 21 tygodnia ciąży,

na bezpłatne spotkania edukacyjne o tematyce ciąży, porodu, połogu,

oraz opieki nad noworodkiem, które prowadzi położna środowiskowo – rodzinna Aleksandra Zielińska

Zapraszamy do zapisów w rejestracji lub bezpośrednio u położnej tel 6956287501 marca 2022 Przychodnia

Szanowni Państwo!
Przychodnia NZOZ BIOGENES pragnie poznać Państwa opinię na temat jakości swoich usług.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zakreślenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami.
Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystywane do doskonalenia standardu oferowanych usług.

https://www.survio.com/survey/d/B1X4S9O9G0G9K1U6E

 

 13 grudnia 2021 Przychodnia

ZAPISZ DZIECKO NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID -19 W NASZEJ PLACÓWCE MEDYCZNEJ.

Od 14 grudnia 2021 rozpoczną się szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Dziecko na szczepienia można zarejestrować przez:

 1. Bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989,
 2. Kontaktując się z naszym punktem szczepień,
 3. Poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Prosimy o wypełnienie przed kwalifikacją lekarską

Kliknij (Kwestionariusz dzieci)

Podczas szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat będzie konieczna obecność rodzica lub opiekuna prawnego – To oni muszą wyrazić zgodę na szczepienie.16 lipca 2021 Przychodnia

ZAPISZ DZIECKO NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID -19 W NASZEJ PLACÓWCE MEDYCZNEJ.

W poniedziałek 7 czerwca zostały wystawione e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Szczepienia odbywają się w punktach szczepień, a od września odbędą się  także w szkołach.

Nastolatka na szczepienia można zarejestrować przez:

 1. Bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989,
 2. Kontaktując się z naszym punktem szczepień,
 3. Wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 4. Poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl

Żeby się zakwalifikować na szczepienie, trzeba wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego do pobrania poniżej Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem

Podczas szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 12-18 lat będzie konieczna obecność rodzica lub opiekuna prawnego – To oni muszą wyrazić zgodę na szczepienie.17 stycznia 2021 Przychodnia

Szanowni Państwo,

Osoba poddająca się szczepieniu wypełnia Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego Do pobrania ( ankieta)
Kwestionariusz należy wypełnić i przynieść ze sobą do przychodni w dniu szczepienia.

O terminie szczepienia zostaniecie Państwo poinformowanie wiadomością „sms” na numer komórkowy który Państwo podaliście przy rejestracji.

Jeśli podaliście Państwo numer telefonu stacjonarnego wiadomość odbierzecie w formie głosowej, automat zadzwoni  i ją odczyta.12 listopada 2020 Przychodnia

JAK ZAŁOŻYĆ I JAKIE SĄ KORZYŚCI:

 • otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
 • wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
 • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
 • masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
 • odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
 • odbierzesz e-skierowanie
 • sprawdzisz wynik testu na koronawirusa
 • złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

JAK ZAŁOŻYĆ INTERNETOWE KONTO PACJENTA:

Wchodzisz na stronę www.pacjent.gov.pl i logujesz się. Nie musisz rejestrować konta, ale żeby się zalogować, potrzebujesz elektronicznego podpisu.Możesz wybrać jeden z kilku sposobów logowania się:

 • profil zaufany — to Twój bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu załatwisz urzędowe sprawy online.
 • Jak założyć profil zaufany  Krok po kroku, podpowiedź znajdziesz ( tutaj)     
 • e-dowód — to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
 • internetowe konto w banku, które na to pozwala — taką możliwość oferuje bank PKO BP. Jeśli masz w tym banku konto iPKO lub Inteligo, wybierz swoje konto i zaloguj się jak na konto. Taką możliwość oferuje też szereg banków spółdzielczych, wybierz tylko województwo i nazwę banku. Przy pierwszym logowaniu musisz potwierdzić, że Twoje dane (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu itp.) są poprawne – robisz to tak samo, jak potwierdzasz transakcje, czyli podajesz kod z karty kodów lub z SMS-a. Kiedy to zrobisz, bank utworzy Ci e-tożsamość — bezpłatny, cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości

JEŚLI MASZ PROBLEM SKORZYSTAJ Z POMOCY BLISKIEJ CI OSOBY . SYN CZY WNUCZKA MOGĄ USIĄŚĆ Z TOBĄ PRZY KOMPUTERZE  I POMÓC CI SIĘ ZALOGOWAĆ.

 


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone