Czekaj...

UPOWAŻNIENIE DO POBRANIA

20 sierpnia 2019

Oświadczenie pacjenta ( upoważnienie) dotyczące uzyskania informacji na jego temat przez inne osoby  UPOWAŻNIENIE

Upoważnienie do obecności innej osoby niż Rodzic/Opiekun Prawny przy badaniach małoletnich  UPOWAŻNIENIE

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone