Czekaj...Pacjent

PROFILAKTYKAPROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA


PROFILAKTYKA GRUŹLICYPROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH


PRZEPŁYWY NACZYNIOWEAUDIOMETRIA – PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU


SZCZEPIENIA


PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA


ADRESACI – Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z tych świadczeń.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
– wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, triglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną.
– w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia, do najistotniejszych:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu
 • całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne.

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

PROFILAKTYKA GRUŹLICY


ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:
– osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
– osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą,uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
– wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
– w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.

PROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH


PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap podstawowy.

ADRESACI – Osoby powyżej 18 roku życia, palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
1) w ramach poradnictwa antytytoniowego:
– wywiad w kierunku oceny poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie, edukacja dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu (w tym, ryzyka zachorowania na POChP, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia),
– porada antytytoniowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla osób, które wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni,
– prowadzenie terapii odwykowej, zgodnie z ustalonym z pacjentem, schematem postępowania.
2) w ramach diagnostyki i profilaktyki POChP:
– poradnictwo antynikotynowe, zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1, oraz
– badanie spirometryczne u osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia (przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia).

W przypadku niepowodzenia 30-dniowej terapii antynikotynowej przeprowadzonej w ramach etapu podstawowego, osoby ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia oraz kobiety palące w ciąży, mogą być kierowane do etapu specjalistycznego Programu, a w przypadku wykrycia badaniem spirometrycznym nieprawidłowości, do dalszej diagnostyki i leczenia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

AUDIOMETRIA PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU


Badanie jest bezpłatne.

Wymagana wcześniejsza rejestracja 71 363 30 16

PRZEPŁYWY NACZYNIOWE


Konsultacje chirurga naczyniowego wraz z badaniami przepływów naczyniowych

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel 71 363 30 16

Konsultacje są organizowane raz w miesiącu. Termin najbliższych konsultacji – informacja w rejestracji lub w aktualnościach.

Badanie jest płatne.

SZCZEPIENIA


Program szczepień ochronnych na rok 2018 – tekst ustawy tutaj

Program szczepień ochronnych na rok 2019 – tekst ustawy tutaj

Konsultacje w sprawie szczepień:
lek. med. Barbara Babiszewska
lekarz pediatra, lekarz medycyny rodzinnej
W środy, w godzinach 14.00 – 15.00.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone