Czekaj...Pacjent

POMOC AMBULATORYJNA POZA GODZINAMI PRACY

POMOC AMBULATORYJNA POZ

 • gdy pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • pacjent ma uzasadnione obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan
 • w sytuacjach w których normalnie pacjent by się zgłosił do lekarza POZ

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Placówki we Wrocławiu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

 1. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Wrocław
  ul. Fieldorfa 5,
  tel. 71 306 42 22
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. Kamieńskiego 73a,
  tel. 71 32 70 536
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego Wrocław
  ul. Koszarowa 5,
  tel. 71 395 76 07
 4. Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza Wrocław
  ul. Warszawska 2,
  tel. 71 37 74 116,
  71 37 74 117,
  71 37 74 118,
  71 37 74 119

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

W wypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu: 

 • ul. Kamieńskiego 73a tel: 71-32-70-114
 • ul. Borowska 213 tel: 71-733-29-64
 • ul. Weigla 5 tel: 71-33-70-180, 71-76-60-208

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone