REJESTRACJA

TEL: 71 363 30 16

Pomoc medyczna poza godzinami pracy

 • nie obowiązuje rejonizacja
 • nie są wymagane skierowania

pomoc ambulatoryjna POZ
 • gdy pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia

 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

 • pacjent ma uzasadnione obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan

 • w sytuacjach w których normalnie pacjent by się zgłosił do lekarza POZ

 

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

 W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;

 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

 

 

Placówki we Wrocławiu

 dyżury pełnią tu zespoły złożone z lekarza oraz pielęgniarki

 

POGOTOWIE RATUNKOWE

we Wrocławiu, ul. Traugutta 112

tel.71/342-27-86

punkt najbliższy dla: Kobierzyce, Żórawina, Wrocław-Krzyki

 

 POGOTOWIE RATUNKOWE

we Wrocławiu ul. Inowrocławska 2

tel. 71/784-50-62

punkt najbliższy dla: Wrocław-Stare Miasto, Wrocław-Śródmieście

 

 NZOZ Przychodnia Kosmonautów

we Wrocławiu ul. Horbaczewskiego 35

tel. 71/351-28-43

punkt najbliższy dla: Wrocław-Fabryczna

 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego

we Wrocławiu ul. Koszarowa 5

tel.71/395-76-07

punkt najbliższy dla: Długołęka, Wrocław-Psie Pole

 

 pełna lista


Szpitalny oddział ratunkowy

nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub uraz 

 

 • ul. Kamieńskiego 73a tel: 71-32-70-114
 • ul.Borowska 213 tel: 71-733-29-64
 • ul. Weigla 5 tel: 71-33-70-180, 71-76-60-208
 • ul. Traugutta 116 tel: 71-78-90-165

pogotowie ratunkowe

nagłe zagrożenie życia

 

 • telefon 999 lub 112