Czekaj...O NAS

O NAS

NZOZ BIOGENES Spółka z o.o. rozpoczęła działałność w 2002 r . Jesteśmy już 16 lat na rynku usług medycznych. Podstawą działalności jest Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Opieka Specjaistyczna w zakresie zakontraktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Misją naszej placówki jest : „BYĆ BLIŻEJ PACJENTA”

Celem naszej działalności jest:

 • uprzejme i kompetentne obsługiwanie pacjentów,
 • dbanie o jak najlepszy wizerunek placówki – czystość, estetyka,
 • kultura osobista, fachowość, przyjazny i miły stosunek do pacjenta oraz pomiędzy pracownikami zespołu,
 • dbałość o majątek trwały placówki,działalność prozdrowotna wobec populacji,
 • właściwa organizacja pracy,przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • udział pracowników w procesie organizowania i zarządzania placówką poprzez zgłaszanie propozycji organizacyjnych i innowacji.

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • promowanie zdrowia wśród podopiecznych i szeroko zakrojonej profilaktyki,
 • właściwą i wyważoną diagnostykę różnicową,
 • leczenie skuteczne i ekonomiczne,
 • stałą poprawę jakości
 • dążenie do osiągnięcia takiego rozpoznania środowiska aby żaden pacjent nie został pominięty i „zapomniany“

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

AKTUALNOŚCI

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone