Czekaj...Lekarz

MEDYCYNA PRACY

OFERUJEMY:


 • przeprowadzenie badań okresowych i profilaktycznych pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy;
 • kwalifikację na określone stanowisko pracy pod względem zdrowotnym;
 • profilaktykę chorób zawodowych i promocja zdrowia w środowisku pracowniczym;
 • ocenę zagrożeń i ryzyk dla danego stanowiska pracy;
 • wykrywanie i różnicowanie chorób zawodowych oraz podejmowanie wczesnego leczenia tych schorzeń i kierowanie na terapię specjalistyczną;
 • wydawanie świadectw, opinii, wniosków: dotyczących schorzeń pracownika, dla postępowań związanych z procesami sądowymi, przyznawaniem renty lub świadczeń z tytułu wypadków przy pracy;
 • wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy lub o ograniczeniach dotyczących wykonywanej pracy;

UWAGA • Wizyta tylko ze skierowaniem z uczelni lub miejsca pracy


PRZYJMUJE • lek. med. Adam Paszkowski
  specjalista medycyny tropikalnej, lekarz medycyny pracy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone