Czekaj...

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BIOGENES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest w trakcie realizacji projektu pt.: Opieka koordynowana w NZOZ
„Biogenes” sp. z o.o.
Projekt realizowany jest w terminie od 1 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku.

  1. Całkowita wartość projektu: 339 184,50 zł
  2. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 339 184,50 zł
  3. Kwota dofinansowania: 288 306,82

Beneficjent w ramach niniejszego projektu planuje nabyć środki trwałe w postaci:

  1. USG z nakładką pediatryczną
  2. unit okulistyczny
  3. zestaw urządzeń dla poradni okulistycznej

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost świadczenia usługi opieki koordynowanej, która stawia pacjenta w centrum działań oraz koordynuje kolejne jego etapy leczenia. Obecnie
takie rozwiązania są rzadkie w opiece zdrowia, jednocześnie kładzie się nacisk na zmianę sposobu zarządzania i oferowania usług w ramach opieki zdrowotnej.

Projekt zrealizowany w ramach Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone