REJESTRACJA

TEL: 71 363 30 16

Dofinansowanie

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BIOGENES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jest w trakcie realizacji projektu pt.: Opieka koordynowana w NZOZ "Biogenes" sp. z o.o.

 

 

Projekt realizowany jest w terminie od 1 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

Całkowita wartość projektu: 339 184,50 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 339 184,50 zł
Kwota dofinansowania: 288 306,82


Beneficjent w ramach niniejszego projektu planuje nabyć środki trwałe w postaci:

  • USG z nakładką pediatryczną

  • unit okulistyczny

  • zestaw urządzeń dla poradni okulistycznej

 

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost świadczenia usługi opieki koordynowanej,

która stawia pacjenta w centrum działań oraz koordynuje kolejne jego etapy leczenia. Obecnie takie
rozwiązania są rzadkie w opiece zdrowia, jednocześnie kładzie się nacisk na zmianę sposobu
zarządzania i oferowania usług w ramach opieki zdrowotnej.

 

 

Projekt zrealizowany w ramach Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.