Czekaj...Pacjent

DEKLARACJA

SPOSOBY ZŁOŻENIA DEKLARACJI


Zgłoś się do rejestracji i wypełnij na miejscu deklarację.

Wypełnij poniższy formularz, wydrukuj, podpisz a następnie oddaj do rejestracji.

Wypełnij poniższy formularz i zapisz. Następnie zgłoś się do rejestracji, poproś o wydruk i podpisz.

UWAGA


  • Złożenie deklaracji jest konieczne, aby korzystać z usług finansowanych z NFZ w naszej przychodni.
  • Pole z nazwiskiem lekarza, pielęgniarki oraz położnej jest uzupełniane przez pacjenta w rejestracji.
  • Przy składaniu deklaracji w przychodni wymagane jest okazanie dowodu osobistego.
  • Przy składaniu deklaracji prosimy o dostarczenie dokumentacji z poprzedniej placówki (szczególnie w przypadku przewlekłych schorzeń) oraz zgłoszenie w poprzedniej placówce prośby o przesłanie oryginałów kart szczepień.
  • W razie zmiany adresu zamieszkania lub innych danych zawartych w deklaracji prosimy o aktualizację w rejestracji.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone